Zenphoto heeft een verandering in je installatie gedetecteerd.

  • Je installatie is verplaatst van /home/botiq/public_html naar /home4/botiq/public_html.
  • Je database software is veranderd van MySQLi 5.1.67 naar MySQLi 5.1.73.

De gedetecteerde verandering is kritisch. Je moet setup uitvoeren om je site te laten werken.